4392575_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 1 av )
4392583_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 2 av )
4392573_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 3 av )
4393050_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 4 av )
4392585_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 5 av )
4392586_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 6 av )
4392574_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 7 av )
4392572_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 8 av )
4392576_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 9 av )
4392570_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 10 av )
4392568_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 11 av )
4386720_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 12 av )
4392577_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 13 av )
4392581_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 14 av )
4392564_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 15 av )
4392580_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 16 av )
4392565_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 17 av )
4392578_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 18 av )
4392551_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 19 av )
4392566_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 20 av )
4392549_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 21 av )
4392557_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 22 av )
4392584_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 23 av )
4392555_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 24 av )
4392554_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 25 av )
4392579_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 26 av )
4392550_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 27 av )
4392558_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 28 av )
4392567_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 29 av )
4392552_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 30 av )
4392553_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 31 av )
4392569_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 32 av )
4392571_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 33 av )
4392582_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 34 av )
4392684_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 35 av )
4392589_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 36 av )
4392587_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 37 av )
4392588_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 38 av )
4392591_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 39 av )
4392590_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 40 av )
4392592_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 41 av )
4392625_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 42 av )
4392602_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 43 av )
4392597_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 44 av )
4392598_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 45 av )
4392601_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 46 av )
4392600_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 47 av )
4392593_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 48 av )
4392594_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 49 av )
4392596_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 50 av )
4392595_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 51 av )
4392599_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 52 av )
4392605_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 53 av )
4392603_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 54 av )
4392604_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 55 av )
4392608_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 56 av )
4392609_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 57 av )
4392610_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 58 av )
4392611_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 59 av )
4392606_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 60 av )
4392612_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 61 av )
4392607_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 62 av )
4392617_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 63 av )
4392619_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 64 av )
4392620_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 65 av )
4392618_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 66 av )
4392622_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 67 av )
4392623_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 68 av )
4392621_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 69 av )
4392624_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 70 av )
4392613_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 71 av )
4392616_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 72 av )
4392614_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 73 av )
4392615_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 74 av )
4392685_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 75 av )
4392626_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 76 av )
4393550_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 77 av )
4393551_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 78 av )
4393549_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 79 av )
4393552_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 80 av )
4393553_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 81 av )
4393554_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 82 av )
4392627_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 83 av )
4392631_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 84 av )
4392628_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 85 av )
4392629_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 86 av )
4392636_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 87 av )
4392640_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 88 av )
4392639_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 89 av )
4392637_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 90 av )
4392638_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 91 av )
4392632_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 92 av )
4392634_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 93 av )
4392633_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 94 av )
4392635_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 95 av )
4392630_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 96 av )
4392641_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 97 av )
4392643_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 98 av )
4392642_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 99 av )
4392644_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 100 av )
4392686_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 101 av )
4392645_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 102 av )
4392646_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 103 av )
4392648_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 104 av )
4392649_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 105 av )
4392647_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 106 av )
4392651_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 107 av )
4392652_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 108 av )
4392650_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 109 av )
4392559_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 110 av )
4392560_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 111 av )
4392562_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 112 av )
4392561_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 113 av )
4392563_1a
Proaktiv Eiendomsmegling ( 114 av )

Hopsåsen 25

Se alle bilder (0)
4392575_1a
4392583_1a
4392573_1a
4393050_1a
4392585_1a
4392586_1a
4392574_1a
4392572_1a
4392576_1a
4392570_1a
4392568_1a
4386720_1a
4392577_1a
4392581_1a
4392564_1a
4392580_1a
4392565_1a
4392578_1a
4392551_1a
4392566_1a
4392549_1a
4392557_1a
4392584_1a
4392555_1a
4392554_1a
4392579_1a
4392550_1a
4392558_1a
4392567_1a
4392552_1a
4392553_1a
4392569_1a
4392571_1a
4392582_1a
4392684_1a
4392589_1a
4392587_1a
4392588_1a
4392591_1a
4392590_1a
4392592_1a
4392625_1a
4392602_1a
4392597_1a
4392598_1a
4392601_1a
4392600_1a
4392593_1a
4392594_1a
4392596_1a
4392595_1a
4392599_1a
4392605_1a
4392603_1a
4392604_1a
4392608_1a
4392609_1a
4392610_1a
4392611_1a
4392606_1a
4392612_1a
4392607_1a
4392617_1a
4392619_1a
4392620_1a
4392618_1a
4392622_1a
4392623_1a
4392621_1a
4392624_1a
4392613_1a
4392616_1a
4392614_1a
4392615_1a
4392685_1a
4392626_1a
4393550_1a
4393551_1a
4393549_1a
4393552_1a
4393553_1a
4393554_1a
4392627_1a
4392631_1a
4392628_1a
4392629_1a
4392636_1a
4392640_1a
4392639_1a
4392637_1a
4392638_1a
4392632_1a
4392634_1a
4392633_1a
4392635_1a
4392630_1a
4392641_1a
4392643_1a
4392642_1a
4392644_1a
4392686_1a
4392645_1a
4392646_1a
4392648_1a
4392649_1a
4392647_1a
4392651_1a
4392652_1a
4392650_1a
4392559_1a
4392560_1a
4392562_1a
4392561_1a
4392563_1a

Hopsåsen 25

Prisantydning:
Fra Kr 10490000,00
til Kr 0,00
Totalpris:
Kr 10769592,00
Bruksareal:
235,00 - 0,00 kvm
P-rom:
231,00 - 0,00 kvm
Soverom:
5 - 0
Boligtype:
Enebolig
Eierform:
Eiet tomt
Byggeår:
1949
Etasje:
0
Tomteareal:
1275 kvm

Villa i Hopsåsen med utleid underetasje, sol og utsikt.

Ansvarlig megler:

Kenneth Aadland

Daglig leder / jurist / MBA NHH / Megler MNEF

Bestill gratis verdivurdering

Visning

Boligen er solgt og er ikke lengre tilgjengelig for visning. 

Hopsåsen 25

image005
 Se nabolagsprofil

Nøkkelinformasjon

plus_G

BELIGGENHET

plus_G
minus_G

BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

plus_G
minus_G

OFFENTLIGE FORHOLD

plus_G
minus_G

PRISANTYDNING INKLUDERT OMKOSTNINGER

plus_G
minus_G

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

plus_G
minus_G

Dokumenter

plus_G

Del boligen

facebook-gold
Twitter-gold

Lurer du på noe om denne boligen?

Ta kontakt under via skjemaet.


Relaterte boliger

Træsgrenda 11
Prisant.:2390000,00 till 0,00

Træsgrenda 11

Bergen

Stilig topp- og endeleilighet med takterrasse, overbevisende solforhold og fast garasjeplass. Klar for overtakelse.

Totalpris:

Kr 2797478,10

P-rom:

69,00 kvm
Sundts Veg 93
Prisant.:5350000,00 till 0,00

Sundts Veg 93

Bergen

Skjoldnes - Nydelig leilighet fra 2021 med høy standard i luksuriøst "easy-living" konsept.

Totalpris:

Kr 5493392,00

P-rom:

62,00 kvm
Skiparviklia 13 C1-204
Prisant.:5790000,00 till 0,00

Skiparviklia 13 C1-204

Bergen

Eksklusiv kvalitetsleilighet med utrolig utsikt mot Nordåsvannet. 23 kvm altan. Garasje med heistilkomst og ladepunkt

Totalpris:

Kr 5944392,00

P-rom:

68,00 kvm
Sandslimarka 271 - leil B-605
Prisant.:4440000,00 till 0,00

Sandslimarka 271 - leil B-605

Bergen

Sandsli - Rålekker leilighet i 6. etasje. Ferdigstilt juni 2022. 3 minutter unna bybanen. Stor altan med utsikt og sol!

Totalpris:

Kr 4463922,00

P-rom:

62,00 kvm
Ole Irgens' vei 40
Prisant.:8290000,00 till 0,00

Ole Irgens' vei 40

Bergen

Nydelig leilighet med kanskje verdens vakreste utsikt. To solrike terrasser og parkering med elbil-lader.

Totalpris:

Kr 8506892,00

P-rom:

91,00 kvm
Vilhelm Bjerknes' vei 62C
Prisant.:3450000,00 till 0,00

Vilhelm Bjerknes' vei 62C

Bergen

Lekker 3-roms leilighet med sørvestvendt altan, heis og garasjeplass. Buss- og bybanestopp like ved.

Totalpris:

Kr 3549646,00

P-rom:

51,00 kvm
Lyder Sagens gate 8
Prisant.:2290000,00 till 0,00

Lyder Sagens gate 8

Bergen

Smart og stilren studioleilighet like ved Grieghallen. Kort vei til UiB, BI og HVL. Billigere å eie enn å leie!!

Totalpris:

Kr 2360646,00

P-rom:

26,00 kvm
Wesenbergsmauet 4
Prisant.:2690000,00 till 0,00

Wesenbergsmauet 4

Bergen

Overbevisende hjørneleilighet bak Bryggen. Kvaliteter fra 2013, misunnelsesverdig takhøyde og imponerende lysinnslipp.

Totalpris:

Kr 2963259,00

P-rom:

30,00 kvm
Jægerbakken 8
Prisant.:8990000,00 till 0,00

Jægerbakken 8

Bergen

Velholdt og innholdsrik enebolig med misunnelsesverdige utsiktsforhold og solrik, flat tomt med vakre uteområder.

Totalpris:

Kr 9230092,00

P-rom:

184,00 kvm
Stubs gate 3A
Prisant.:1650000,00 till 0,00

Stubs gate 3A

Bergen

Lei av å leie? Sentral studioleilighet i Trikkebyen på Møhlenpris. Gangavstand til sentrum, BI og UIB.

Totalpris:

Kr 1796808,00

P-rom:

38,00 kvm
Se flere boliger  
Bolig til salgs

Inspirasjon

Inspirerende interiørbilder fra norske hjem.
sov1
plus Soverom
kjo1
plus Kjøkken
stue
plus Stue
Se flere inspirerende interiørbilder  
Boliggalleri

Boligartikler

Nyttig informasjon, råd og inspirasjon for deg som er opptatt av bolig.
wngetbilde9MDLVYW8
Økonomi

Noen tanker om bolighøsten og hva vi kan forvente

Det er mye som har skjedd i både den utenlandske og norske økonomien så langt i 2022 – og vi får stadig spørsmål fra kunder om hva som skal skje med...
Brundalen3
Aktuelt

Etter 108 dager var boligen fortsatt usolgt. Da tok eieren grep

Megleren hadde lovet at eneboligen til Eli Kvam kom til å bli solgt raskt og enkelt. Etter 108 dager måtte den pensjonerte læreren innse at megleren...
HermanG4
Aktuelt

Slik forandret stylisten en tom bolig til et vakkert hjem

Huset hadde stått ubebodd og halvtomt i ett og et halvt år. Da det skulle selges, brukte eieren mindre enn 20.000 kroner på nedvask og full styling....
Se alle våre artikler  
Boligartikler