Hjem

>

5 råd til deg som skal kjøpe bolig i sommer

Vi ser at kjøpere finner eiendommen på seiltur i Hellas og på en solseng fra Spania, like mye som fra en terrasse i Oslo.

Skrevet av: Kenneth Aadland

Publisert: 2. juli 2019 kl. 16:56

Det er ikke så sjeldent at året beregnes annerledes når man er boligkjøper enn de årene man ikke er det. Det tradisjonelle året fra nyttår blir erstattet med skoleåret og man har et behov for en avklaring av om, og hvor, man skal flytte før midten av august og skolestart. Noen skal leie, men for de fleste vil det være langt mer gunstig å eie. Det er mange grunner til det, skattereglene gir sterke incentiver bare i det at man får skattefri gevinst på salg av bolig man selv har bebodd og eiet 12 av siste 24 måneder før salg. Slik eiendomsmarkedet har utviklet seg de siste 25 årene har det vist seg å være en solid investering for mange å eie - fordi å leie er alltid en ren kostnad.

Samtidig er det en skjevhet i at markedet stadig vokser og alt blir mer kostbart - har man ikke vært en del av dette markedet og fått med veksten så har man stått utenfor og får den imot. Vi har en kultur for å eie i Norge, de fleste eier sin egen bolig. Det er mer et spørsmål om når tid man skal kjøpe, ikke om man faktisk noen gang skal eie. Vårt råd er nå som tidligere - det er gunstig å kjøpe fordi man ikke bare får gleden av bruken i botiden, men det er også god økonomi i det.

Det er mange kjøpere i markedet om sommeren. Ikke minst fordi utstillingsvinduet for eiendom er mer og mer digitalisert og stadig flere bruker telefonen som instrument for å innhente informasjon om hva som er for salg. Kilden til informasjon er således i høyeste grad mobil og man reiser ikke fra denne informasjonsstrømmen - man tar den med der man reiser. Vi ser at kjøpere finner eiendommen på seiltur i Hellas og på en solseng fra Spania, like mye som fra en terrasse i Oslo. Det er mange som har bedre tid og gode grunner for å bruke den på å finne noe spennende på nettet - eller bli funnet av meglernes markedsføring direkte til dem.

Samtidig er det ikke så mye å kjøpe. Det er selgerne og meglerne som tar ferie i juni og juli, ikke kjøperne. Det skaper et press i markedet og man er midt i kjernen på hva det er som danner prisvekst. Mange kjøpere til færre objekter. I tillegg er mye av varelageret eiendom som tidligere ikke har blitt solgt, det er svært begrenset tilførsel av nyheter - dermed vil de gode eiendommene i perioden, nyhetene, få ekstremt stor og god oppmerksomhet. Konkurransesituasjonen er svak i kraft av få alternativer.

Spesielt for en av de omtalte kjøpegruppene er det en stadig økende grad av finansiering gjennom tidligere generasjoner. Dette er første gang i historien man har akkumulert kapital, arvet penger gjennom flere ledd. Fra besteforeldregenerasjon til foreldregenerasjon og nå snart en ny generasjon som gir sine barn verdier. Ofte i forbindelse med kjøp av leilighet eller hus i studier eller senere.

Det er altså:

  • gode grunner til å handle for mange - skolestart og hvilken barnehage man skal levere i er viktige grunner, men også spesielt de som skal begynne å studere, eller er lei av liv i kollektiv eller andre leieformer.

  • noe tidspress på å komme i havn- man vil være i hus før skole- eller studiestart.

  • lett tilgang på informasjon- man tar med seg pc, Mac og telefon på ferie.

  • tid til å vurdere og finne passende eiendom- man har bedre tid når man sitter på en solseng enn når man sitter og jobber.

  • lite for salg - meglerne og selgerne drar på ferie og store deler av varelageret er eiendom som har lagt ute lenge. Nyheter er ettertraktet.

  • Mange kjøpere - informasjonsstrømmen er mobil og interessen for kjøp i dette tidsrommet er ikke mindre, heller økende.

  • Kjøpere har tilgang på kapital enten i forrige bolig, lånefinansiert eller akkumulert i generasjoner gjennom arv.

Litt av utfordringene når man investerer i en ny bolig i forbindelse med barn eller barnebarns utdanning er at det ofte gjøres en del uheldige disposisjoner. Ofte knyttet til eierskap.

Her er 5 viktige ting å huske på:

1. Det er ikke arveavgift under denne regjeringen slik at man fritt kan flytte kapital gjennom generasjonene - vi mener det er en av de viktigste grunnene til prisvekst og stabilitet i markedet.

2. Den som bor der må stå som eier for å få skattefri gevinst ved salg - ønsker du ikke å dele 22 prosent av gevinsten med staten er det slik det må settes opp.

3. Ofte kjøper man en leilighet med ett eller flere ekstra soverom - også her er det viktig å skjønne at det ved utleie av en mindre verdi en halve leiligheten, ikke arealet, forutsetter at eier bor der.

4. For å unngå innskrenkninger i studielån/stipender eller annet hvor formue gir fratrekk i støtte må man minimum sette opp en gjeldsdel som er lik ligningsverdien.

5. Eiendommen kan sikres med at megler tinglyser en urådighetssperre slik at hjemmelshaver ikke kan foreta seg noe uten samtykke.

Dermed har man skattefri gevinst, skattefri leieinntekt, inne i prisvekst, etablering i markedet med investering og ikke kostnaden ved å leie. Man har full studiestøtte med unntak av borteboerstipend og full kontroll.