Hjem

>

Selge bolig i sommer?

Juli er en fantastisk måned å selge i, men det må gjøres riktig.

Skrevet av:

Publisert: 28. mai 2019 kl. 12:53

Det er en spennende tid vi går inn i. Hagene er grønne, man våkner tidlig til sol og varmen griper tak i natteluften og gjør at jakken henger igjen i skapet allerede fra morgenen. Når vinter går til vår og vår går mot sommer så har man erfaringsmessig en økning i antallet eiendommer i markedet.

Mulighetene er flere for enkelte boligtyper, mens det er mindre av annet. Når man skal selge og kjøpe eiendom kan slike årstidsbevegelser være ganske viktige både for prisen man oppnår og varigheten på prosessen. Når det er grønt i hagen og eiendommen fremstår på sitt beste - er ofte rådet man gis knyttet til tidspunkt for salg av eiendom med hage. Det er en annen side av dette- når mange får samme råd av meglerne sine og det legges mye i markedet, alle med like grønn og fin hage, så får man et stort volum ut i et marked der det ikke nødvendigvis er en tilsvarende økning i antallet interessenter. Prisen dannes i balansen mellom tilbud og etterspørsel, er det få eiendommer i markedet og mange kjøpere så stiger normalt prisene. Er det mange eiendommer og færre kjøpere så synker trykket og dermed også prisene. Det mange vil ha og kjemper om får gode priser og det få vil ha gjør det normalt ikke. Det er en kompleks sak dette. Spørsmålet må være om man oppnår store fordeler av den fine hagen når man konkurrerer med andre og tilsvarende eiendommer med akkurat samme fordelen og kjøpegruppen har langt mer å velge i. Markedet går ofte fortere og antallet omsetninger er relativt høyt, de som taper en budrunde flytter fokus videre og det er mange i aktivitet hele tiden. Rapportene og statistikken viser også at det normalt er i første kvartal og over i andre kvartal markedet har hatt den mest positive utviklingen, prisveksten kommer ofte i første del av året. Det er også naturlig at flere planlegger flyttinger og endring i livet, det er sol og vi er våkne- livet er deilig, ofte flyttes det til nye skolekretser- man vil gjerne vite hvor barnene skal gå på skole neste år, færre velger å ta barnet ut av skole og gjøre adresseendringer ut av skolekretsen i andre deler av året.

Når man kommer ut i tredje kvartal og spesielt juli og august er det en hel del kjøpere som begynner å få dårlig tid, enten fordi de vil være på plass før studiestart eller fordi man ønsker å få gjennomført boligbyttet før høsten av andre grunner. Det er en periode der det er mange på flyttefot. Utfordringen for familieboligkjøperen er at det ofte ikke er så mye å kjøpe lenger. Ettersom tiden også begynner å bli knapp kjenner man også et større press for å komme i mål og finne et sted å bo før høsten. For studenten eksempelvis er det helt avgjørende å være på plass før studiestart- og de er mange, uten nødvendigvis så mye å velge i. De som driver med statistikk mener at juli og desember er dårlige måneder å selge i- tallene viser det. En av indikatorene som benyttes er liggetid, hvor lenge har eiendommen vært for salg uten at noen har villet kjøpe den. Mai og juni er stort sett definert som gode måneder å selge i. Mye av det som selges i juli har ikke blitt solgt i disse gode månedene og har dermed lagt i markedet i både 30 og 60 dager før de finner sin nye eier i juli. Det er kanskje ikke rart man tenker at det er et dårlig marked når det som selges har lagt to og tre og fire ganger så lenge som de definert gode månedene. Spesielt siden prisene ofte også er noe under det som de månedene man mener er gode har hatt. Vi ser dette litt annerledes og mener at det kanskje mer er en forklaring på at det er et annet varelager, det ingen har villet kjøpe tidligere blir jo faktisk solgt i juli.

Vi ser gang på gang at det oppnås fantastiske priser når man legger ut nyheter med gode kvaliteter. Kjøperne er mange, folk sitter rundt omkring på ferier i inn- og utland og ser på eiendom på nett, noen er på jobb, hagen er fremdeles grønn og fin, det er bare ikke så mange andre eiendommer man konkurrerer med om oppmerksomhet. Betalingsviljen er meget høy for god vare og det meste som er av annet, blir faktisk også solgt i denne måneden- fordi det ikke er så mye annet å kjøpe. Kanskje man ikke skulle opptre som en saueflokk rådgitt av mindre våkne meglere til å gjøre det samme valget som alle andre, men forsøkt å selge når det er mange kjøpere og få konkurrenter. Vi pleier å si at det er en fordel å vente til hele koret er stille om man skal synge solo. Og når det gjelder eksempelvis leiligheter i sentrum, studentleiligheter så er juli fantastisk. Det er få som allerede har lagt ut og en mengde meget våkne og betalingsvillige kjøpere. Det er sjeldent eiendommen det er noe galt med- det er tidspunktet og rådgivningen underveis, det er meglers oppfølgning, tilstedeværelse og engasjement. Det er kompetansen til megleren- gi snittråd og få snittresultat, gi smarte råd og få helt andre resultater. Juli er en fantastisk måned å selge i, men det må gjøres riktig.

Start med å finne ut hva boligen din er verdt - kontakt oss for en verdivurdering: Gratis verdivurdering