boligmarketdet

Boligmarkedet nå

Etter lang og fin sommer med et varierende marked er det på tide å ta en oppsummering på hvordan vi opplever boligmarkedet akkurat nå.
 

Publisert: 10. sep 2018
August er over og vi er på god vei inn i høsten. Totalt i august ble det omsatt 8,4% flere boliger enn i august 2017. I noen deler av landet har boligprisene gått opp det siste året – i andre deler har det gått noe ned. Det er med andre ord ingen drastiske endringer. Vi opplever et forholdsvis stabilt og velfungerende marked som baserer seg på lav rente, mye nybygg og lav arbeidsledighet. Trender som stikker seg mest ut er en selektiv etterspørselside og en forholdsvis høy tilbudside. Dette leder til at boliger blir liggende i markedet noe lengre og behovet for en våken megler blir avgjørende for sluttresultatet.

I Oslo og omegn har boligprisene gått opp med 3,4% det siste året, det til tross for en utflating tidlig i 2017. Noe som ble sett på som nødvendig og en naturlig brems på en oppgang som har vart lenge og vært ekstrem. Dagens erfaringer i hovedstaden er stort sett godt besøkte visninger, men man opplever at kjøpere er selektive med hva de byr på. Attraktive objekter går fort unna, mens enkelte tar litt lengre tid på grunn av manglende standard, beliggenhet, fasiliteter eller lignende. Oppsummert er det et marked som virker å være i bra balanse mellom tilbud og etterspørsel.

I Stavanger og Sandnes husker vi et boligmarked som snudde fra et positivt, optimistisk marked til et negativt marked i slutten av 2013. Det skapte utfordringer for både selgere og kjøpere. De siste 2 årene har vi imidlertid sett betydelig bedring, og i dag vil vi kategorisere markedet i denne regionen som relativt normalisert. Om man skal peke på utfordringer i dag, må det være at volumet boliger for salg er relativt stort, noe som igjen fører til at enkelte boliger tar lengre tid å selge enn andre. Samtidig opplever vi en større trygghet hos kundene ved at de er bevisst på at de kjøper og selger i samme marked, og at de får solgt boligen sin, selv om det for enkelte kunder kan ta 2-3 måneder. Vi i Proaktiv følger i alle tilfeller kundene tett fra start til mål, og gir våre beste råd både i kjøps- og salgsprosessen. Bolighøsten har allerede startet, og så langt opplever Stavanger og Sandnes en stor etterspørsel etter alle boligtyper. De siste 12 månedene steg prisene med 0,6% i denne regionen. Og i august var Stavanger den byen i Norge med størst vekst, prisene økte med 2,2%.

Det siste året i Bergen har boligprisene sunket med 0,5%. På dette tidspunktet er det utvilsomt et velfungerende, men selektivt marked. Det er hverken for lite eller for mye til salgs. Noe større tilbudsside enn kjøperside. Som igjen betyr at enkelte må gjennom 2-3 visninger før boligen blir solgt, men ikke nødvendigvis til en lavere pris enn forventet. Det bygges mye nye boliger i Bergen og omegn, spesielt i områdene langs Bybanen. Vi opplever at kjøperne har god tid i sine prosesser og handler ikke det første de ser på.

0,1% har boligprisene gått ned det siste året i Trondheim. Likevel ser vi at august 2018 har vært positiv med en stigning på 1,8%. Som i de andre stedene i landet opplever markedet i Trondheim de samme tendensene – et noe selektivt marked. De mest attraktive objektene blir solgt etter første visning, der andre objekter kan trenge 2-3 visninger før de går.
Del denne artikkelen

Relaterte artikler

Les flere artikler av samme emne