Kennethartikkelstort

Kjøpe eller selge bolig nå?

Vi får inn mange henvendelser fra folk som har spørsmål knyttet til boligsalg- og kjøp i denne tiden. Her gir vi deg svarene på de mest stilte spørmålene.
 
Skrevet av: Kenneth Aadland
Publisert: 17. apr 2020
Det er en spesiell tid vi er inne i og spørsmålene er mange. Naturligvis knyttet til jobb og skole, barnehager og ferier. Men også de langsiktige planene. Hvor skal vi bo og når tid er det riktig å flytte. Er det smart å kjøpe nå? Bør man vente med å selge? Boligen skaper rammene rundt livet vårt og påvirker ikke bare dag til dag, men hele livet. Naboer, hvilke venner vi har, aktivitetstilbud og hvem barna får til lærere. Det påvirker alt. Det vi vet er at livet er langt, Korona går over.

 

De fleste som er i en situasjon der det har vært diskutert å kjøpe eller selge bolig har mange spørsmål. Hvor kan man finne gode svar?

- Mange leter etter svar i diskusjoner med venner og kjente. Man føler seg litt frem og det kan ofte føles riktig å avvente å se. Det er nok i de aller fleste tilfeller den mest naturlige konklusjonen. Når man står i en krise så oppleves det mest riktig å sitte rolig i båten. Men det er ikke slik at den følelsen man får alltid er riktig, sier Kenneth Aadland, strategisk leder, megler og partner i Proaktiv Eiendomsmegling. – En følelse er riktig for noen, men sjeldent riktig for alle, mennesker er forskjellige og i ulike faser av livet.

 

Har du noen eksempler på at å følge flokken var feil?

Det er mange eksempler på det. Etter forrige finanskrise høsten 2008 var det veldig mange som satt på gjerdet og ventet. Man ville se hvordan verden utviklet seg. Spådommene var mange og autoriteter fra Handelshøyskolen og økonomer i landets største banker spådde markedet ned både 20, 30 og 40 prosent. Ingen ville kjøpe eiendom. Det er kanskje ikke så rart med et slik fremtidsbilde. Verden ble imidlertid en annen. Markedet steg markert og oppgangen var stor utover 2009. Stikk i strid med det advarslene var. I utgangspunktet er det ikke problematisk, men for mange gjorde det kjøp umulig. For andre ble det at man måtte kjøpe noe mindre, dårligere eller dyrere enn det som ville vært nødvendig om de hadde handlet på et tidligere tidspunkt- fortsetter Aadland. Den gangen var det mange selgere og få kjøpere. Mange muligheter for å få en annen og ønsket fremtid forsvant i frykt for å gjøre noe feil. Det er oftest slik, og det er ikke unaturlig. Men man kan kanskje gjøre flere riktige valg med å hente råd fra flere kilder. Det er alltid lurt å skape en balanse i beslutningsgrunnlaget. 

 

Hvorfor skal man snakke med flere og hvem kan man snakke med?

Det kan synes som vi har en felles forståelse om når tid det er riktig å kjøpe eiendom. Det leder til at alle vil handle. Det gir stort sett en situasjon der mange på samme tid handler i et stigende markedet. Mange kjøpere uten en tilsvarende økning i antall eiendommer å kjøpe gir normalt budrunder og prisvekst. Flere vil kjøpe de samme eiendommene til samme tid.

 

Samtidig er det utrolig mange gode muligheter til både salg og kjøp som går tapt fordi man ikke har fått kvalifiserte og gode råd, muligheten til å se situasjonen fra et objektivt ståsted og gjøre riktige valg når markedet ikke er i full blomst. Det viktigste eksempelet på det er kanskje at mange ikke vil selge i et marked de opplever mindre godt. Selv om de skal kjøpe i samme marked. La oss anta at markedet ikke er så godt- at det er fakta. De skal selge en bolig til tre millioner kroner, men vil vente til markedet har steget med ti prosent slik at de får en fin gevinst på boligen de eier. De skal kjøpe en bolig til fem millioner. Hva har skjedd med prisen på den eiendommen mens markedet har steget ti prosent? Mange glemmer at man går inn og ut av samme marked. Jeg har hatt mange slike samtaler med kunder de siste 20 årene, sier Aadland. Noen ganger er det riktig, mens andre ganger er det feil. Vi må finne ut hvilke hensyn som gjelder for hver enkelt for å kunne gi riktige råd. Det finnes veldig sjeldent universelle råd som er riktig for alle. Jeg vil definitivt ringe en fagmann når jeg trenger hjelp til noe, enten det er privat eller på jobb. De ser ofte løsninger der andre ser problemer. Eiendom er vårt fag. Det er helt gratis og naturligvis uforpliktende å snakke med en av våre meglere, vi gjør dette hver eneste dag, for mange. Det å finne de beste løsningene for hver enkelt er noe vi brenner for, alt vi leverer er med skreddersøm- tilpasset dem vi hjelper. Jeg er temmelig sikker på at vi har Norges mest fornøyde kunder - presisjonen, engasjementet og kvaliteten i det vi leverer er nok forklaringen på det. Les hva kundene sier om oss.

 

Hvorfor er det vanskelig å få oversikt selv?

Det er vanskelig å få en full oversikt over hva som er riktig å gjøre til enhver tid, spesielt i en tid med mange tanker om mye annet. Det er dessuten slik at det er like mange forskjellige situasjoner som det er mennesker. Det som er riktig for noen er helt feil for andre. Det kommer an på den enkeltes situasjon. Da er kanskje ikke de beste og mest presise rådene de som gjøres mellom venner og baseres på avisartikler eller følelser.

 

Har du noen fakta som kan gi en større forståelse?

La meg starte med å si at ingen kan være sikre på eiendomsmarkedet. Det er så komplisert at det ar vanskelig å være sikker i konklusjonene- situasjonen er også ulik for de fleste, selv om den har noen felles trekk også. På den annen side har man en ganske god oversikt over de tingene som normalt og historisk alltid får betydning.

 

Eksempelvis vet vi at tilgang på kapital og prisen på den er viktig. Med pris mener vi renten man må betale. Begge disse går på evnen man har til å kjøpe eiendom. Har mange tilgang på kapital og prisen på den er lav så er det normalt mange kjøpere. Tilgang på finansiering er stor, Sentralbanken har redusert renten til et historisk lavt nivå og presser lånerenten ned hos bankene. Sentralbanksjefen har selv spådd markedet opp 3 prosent i 2020, veksten var 2,6 prosent i 2019.

 

Samtidig er det en ganske stor del av markedet som er bekymret for fremtiden og om jobben er der når man kommer tilbake etter permisjon. Det er kanskje ikke slik at man skal øke lånet og flytte om man er bekymret for om man har jobb i fremtiden. Da er det muligens bedre å sitte stille.

 

Dersom det er mange eiendommer for salg i forhold til antall kjøpere så vet vi at prisen normalt går ned og har vi mange kjøpere og færre eiendommer å kjøpe så stiger prisene. Vi vet at kriser er ulik i varighet og årsak. Siste store krise var finanskrisen i 2008/2009, men vi hadde en langvarig krise på slutten av 1980 tallet som varte til omtrent 1992. Årsakene kan være flere, normalt er det finans, manglende tillit og tilgang på kapital som skaper kriser. Denne gangen er det en sykdom. Vi er ganske sikker på at den har en effekt over tid, men at tiden den virker er naturlig begrenset. På sikt vil situasjonen normaliseres. Den unormale situasjonen vil opprettes dersom årsaken forsvinner. Vi ser at det er mange som har skjønt dette og tenker fremtid. Samtidig er det en del selgere som er redd for at markedet er borte og dermed ikke legger eiendommen sin for salg. Det leder til at det er forholdsvis mange kjøpere, men de har langt færre eiendommer å kjøpe. Trykket på hver eiendom er derfor meget høyt, prisene gode og salgene går fort. Det spesielle er at de som kommer på visninger er reelle interessenter siden de nå må melde seg på visningene når det bare gjennomføres privatvisninger. Kvaliteten i de som kommer er derfor veldig høy.

 

Markedet er langt bedre enn det de fleste tror. Det er etter vår mening mange som kan planlegge fremtiden sin og gjøre både gode salg og kjøp slik markedet er i dag. Men det finnes ingen absolutt fasit. Vi trenger å tilpasse strategien og rådene til hver enkelt sin situasjon før vi vet hva som er det beste.

 

 

En ting som alltid kan være utslagsgivende for en selger:

- Du har ingenting å tape på å prøve, neste måned får du aldri igjen, fremtiden kommer uansett. Ingen god megler vil anbefale deg å legge eiendommen ut for salg om man ikke mener at du vil lykkes med salget og oppnå det du ønsker. Velg aldri en megler som ikke stoler nok på sine egne råd til å gi deg en full salgsgaranti.

 

En ting som alltid bør være utslagsgivende for en kjøper:

- Livet skal leves etter Koronakrisen, finner du de ønskede rammene for livet ditt så er det ganske sikkert ikke noe du og dere vil angre på å ha kjøpt mens dere hadde sjansen. Angre gjør man stort sett fordi man ikke benyttet muligheten når den var der.

 

Trykk her for forespørsel om samtale med en megler. 
Del denne artikkelen

Relaterte artikler

Les flere artikler av samme emne