Boligkupp%20Oslo

Slik kan du gjøre boligkupp nå

Denne Oslo-leiligheten ble kjøpt før den var ferdigstilt for to år siden. I år ble den solgt med mer enn 20 prosent verdiøkning!
 

Publisert: 18. okt 2019
Et ypperlig eksempel på hvordan man kan komme godt ut i boligmarkedet i Oslo om man bare planlegger godt, sier eiendomsmegler Lars Spigseth i Proaktiv.

Han gir to råd til deg som vil gjøre boligkupp i Oslo: Kjøp deg en bolig i et område der det pågår utbygging rundt deg, eller kjøp en bolig som ennå er på prosjektstadiet. Sjansen er stor for at slike boliger vil stige solid i verdi.

– Skulle jeg gitt ett råd til de som vil gjøre et kupp, er det dette: Let etter en bolig i et område hvor det foregår massiv utbygging i området rundt boligen. Slike boliger vil ha et underliggende potensial for prisvekst når utbyggingsaktiviteten er ferdig, sier han.

Han forklarer dette med at mange vil være skeptiske til å bo i et område der det en periode kan være byggestøy, og der området ser uferdig ut på kjøpstidspunktet. Men ser man det i et lengre perspektiv, vil man få «betalt» for ubehaget ved at egen bolig stiger i verdi når infrastruktur og servicefunksjoner er ferdig utviklet. Man får simpelthen bli med på oppturen som nybyggingen i området har frembrakt.


Kjøp på prosjektstadiet


En trend i Oslos boligmarked som det også går an å utnytte, er de omfattende utbyggingsprosjektene som fortsatt pågår i områder som Hasle, Ensjø, Helsfyr og Nydalen.

– Her mener jeg man kan lære av erfaringene man har sett de siste tre årene i områder hvor det er bygget mange nye boliger. Mange av disse boligene som er overtatt i tidsperioden de siste par årene ble kjøpt på prosjektstadiet et par år tidligere. Av den grunn ble prisene mange steder «kunstig» lave når boligen ble overtatt. Det skyldtes at resten av området i byggeperioden har hatt en verdiøkning mens prisen på den kjøpte boligen ble satt to år i forveien. Denne måten å planlegge boligkjøp på vil fortsatt være gunstig, sier Spigseth

To leiligheter i Ensjøveien 21 er gode eksempler på det Spigseth snakker om. Begge ble kjøpt før ferdigstillelse for cirka to år siden, til 4,9 og 4,95 millioner kroner. I 2019 ble de solgt for henholdsvis 6,25 og 6,0 millioner.


Miljøbølgen


En klar trend Spigseth ser i Oslos boligmarked, er konsekvensen av en økt miljøbevissthet, og særlig hos unge mennesker som er villig til å strekke seg langt økonomisk for å kunne bo i sentrum.

– Flere og flere velger å bo i byen uten bil, og da er man veldig avhengig av å ha god tilgang til kollektiv transport eller kunne ha gang- og sykkelavstand til både jobb og servicetilbud. De mest etterspurte leilighetene, er fremdeles de som ligger i de mest sentrale boligstrøkene, sier Spigseth.

Ofte er dette enslige eller par i fasen før de eventuelt får barn. For de som etablererer familier, ser man fortsatt en klar tendens der mange er villige til å bytte nærhet til sentrum med større boliger lengre unna Oslo.

– I denne livsfasen er mange villig til å akseptere en lengre reisevei til jobb. Jo nærmere trafikknutepunktene man bor på Romerike, i Asker, Bærum og Follo, jo mer attraktive blir boligområdene i disse regionene. Men vi ser at noen velger å flytte så langt som til Eidsvoll, og opplever at boligarealet og omgivelsene de får for en overkommelig pris oppveier «savnet» av å bo midt i Oslo, sier han.


To typer boligkjøpere


I meglerjobben har Spigseth de siste årene sett en tydelig segmentering av boligkjøpere. Enkelt sagt deler han dem i to grupper: Den ene er de som er på leting etter nye boliger, med heis og garasje som en del av løsningen. Den andre er de som er på leting etter gammel sjarm og stil, som man for eksempel finner i eldre bygårder.

– Det er et veldig tydelig skille: Den ene gruppen vil svært sjeldent kikke på boligene den andre gruppen er på leting etter. Da blir det ekstra viktig i annonsering og markedsføring å understreke de kvalitetene vi vet vil appellere til den aktuelle kjøpergruppen, sier Spigseth.


Kamp om eneboliger


Det meste av nybyggingen i og rundt Oslo er leiligheter. Det betyr at andelen av eneboliger i markedet blir stadig mindre.

– Vi beregner at prisstigningen på eneboliger vil bli større enn på andre typer boliger i tiden som kommer. Vurderer man å ta steget fra leilighet eller rekkehus til enebolig, er dette derfor en fornuftig tid å gjøre det på. Fordi det nesten ikke bygges nye eneboliger, vil konkurransen bli stadig større om de som legges ut for salg, og det vil gi en solid prisvekst, sier Spigseth.


Førstegangskjøpere


I Oslo varierer kvadratmeterprisen mye fra bydel til bydel. På Grünerløkka var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i andre kvartal i år nesten 80 000 kroner, mens den var 43 800 kroner i bydel Stovner. Dette er fortsatt nesten 3000 kroner høyere enn snittprisen i Ullensaker og 12 500 kroner høyere enn i Eidsvoll.

– I stor grad handler dette om avstand til sentrum av Oslo, samt om livsvalg og livsfaser, sier Spigseth

– Romerike er mer landlig enn Oslo, og prisene viser at du får mer for pengene. Tradisjonelt har det tiltrukket seg mange familier, fordi de får enebolig eller rekkehus for det de må gi for en leilighet i Oslo. Men vi ser en trend i retning av at også flere førstegangskjøpere velger seg ut av Oslo, fortsetter han.
Del denne artikkelen

Relaterte artikler

Les flere artikler av samme emne