Hjem

>

Trygg bolighandel med Proaktiv

Trygg bolighandel med Proaktiv

I krisetider må vi stå sammen og stille oss bak de tiltakene som blir innført.

Skrevet av: Christina Pedersen

Publisert: 16. mars 2020 kl. 16:21

Forrige uke traff Corona-viruset Norge for alvor, ikke rent faktisk, men mentalt var landet vårt endret på noen timer. Viruset hadde nok i større omfang nytt godt av at vi nordmenn lever godt og kan reise i ferier, oppleve andre land og andre mennesker. Det hadde reist hjem med mange fra vinterferie og var dermed i omfang og geografisk spredning på kort tid blitt en stor trussel.  Vi forstod alle alvoret i en situasjon som nok for de fleste kort tid tidligere var noe som gjaldt andre mennesker, andre steder i verden, Det er en spesiell tid som krever spesielle tiltak. Vi har alle et ansvar for å ta vare på andre og hverandre. Viruset gir  logistikkutfordringer fordi det som for de fleste av oss ikke gir så store helsemessige konsekvenser har potensialet til å være livstruende for andre. Å tenke og handle slik at vi er en trygg barriere mot smittefare er derfor det primære. At vi opptrer med de beste sikkerhetsrutinene, ansvarlig og omtenksomt, trygt og med andre menneskers ve og vel som første prioritet. Det er en tid for alt og det er ikke snakk om du og jeg, men vi og oss. Vi må ta ansvar både privat og i yrkene våre. Heller litt mer enn mindre sikkerhet, derfor har vi valgt å gå langt for å sikre at både kjøpere, selgere, interessenter, samarbeidspartnere, leverandører, meglere og andre i bransjen og på kontorene skal være helt trygge på at alt det beste er tatt i bruk.

Det er krevende og utfordrende, men også en veldig lærerik situasjon.

Her er retningslinjene som gjelder for alle Proaktiv meglere for at bolighandelen skal være trygg for både megler, selger og interessenter.

Alle helserådene fra FHI følges selvsagt nøye.  

BEFARING:

Vi gjennomfører en visuell befaring av boligen. Under befaringen vil vi holde avstand til deg som kunde på minimum 2 meter, herunder ikke håndhilse, vi vil ikke ta på dørhåndtak eller andre ting i boligen, vi vil ikke sette oss ned etter gjennomgang av boligen, kun besiktige den. Vi vil be om å få låne baderommet ved ankomst for å vaske hender, og det samme før vi forlater boligen.

Deretter avtales et møte i trygge omgivelser på vårt kontor for gjennomgang av produktet vårt og tilbud/oppdragsinngåelse. På møterommet vil vi sitte i trygg avstand til hverandre (2 meter), og du vil bli møtt med antibac ved ankomst, og antibac når du forlater lokalet. Om boligselger er i karantene eller har symptomer på korona vil befaringen først kunne gjennomføres når karantenetiden er over og boligselger er symptomfri.

 

VISNING:

  1. Vi setter opp fast visningstidspunkt, men der interessenter må avtale sin private tid. Alle interessenter MÅ avtale egen tid/melde seg på slik at vi sikrer at det kun er en og en på visning. Vi setter av f.eks. 15 min til hver interessent, mer ved behov. Alternativt setter vi kun opp private visninger etter avtale uten fast tidspunkt. Megler bruker hansker og sørger for antibac/håndvask ved ankomst og når man forlater visningen.
  2. I forkant avklarer vi med alle interessenter at de ikke er i karantene. I så fall finner vi andre løsninger for visning.
  3. Ingen tar på noe på visning – verken dørhåndtak eller annet. Megler følger hver interessent igjennom boligen på minst 2 meters avstand og presiserer at ingenting skal tas på og passer på at dette ikke skjer.
  4. For å minimere kontaktpunkter bruker vi ikke trykte prospekter i denne perioden – kun elektronisk.

 

KONTRAKTSMØTE:

For å begrense kontaktpunktene sendes kontrakter og alle dokumenter ut elektronisk, og kundene signerer med bank-id. Megler vil selvsagt ta en gjennomgang pr telefon i forkant slik at ingen spørsmål er ubesvart. Skjøte signeres digitalt eller kundene kommer inn på forskjellige tidspunkt for signering. Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da vil vi begrense antall deltakere (eksempelvis at partene kommer inn på forskjellige tidspunkt) og sikre god avstand og hygiene.

 

RETNINGSLINJER FOR OVERTAGELSE

  1. Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse.
  2. Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
  3. Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
  4. Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

 

Dette skal vi overvinne sammen og være stolte av hvordan vi håndterte underveis.