Hjem

>

Trygg bolighandel med Proaktiv

Trygg bolighandel med Proaktiv

I krisetider må vi stå sammen og stille oss bak de tiltakene som blir innført.

Skrevet av: Christina Pedersen

Publisert: 16. mars 2020 kl. 16:21

I midten av mars traff Corona-viruset Norge for alvor, ikke rent faktisk, men mentalt var landet vårt endret på noen timer. Viruset hadde nok i større omfang nytt godt av at vi nordmenn lever godt og kan reise i ferier, oppleve andre land og andre mennesker. Det hadde reist hjem med mange fra vinterferie og var dermed i omfang og geografisk spredning på kort tid blitt en stor trussel.  Vi forstod alle alvoret i en situasjon som nok for de fleste kort tid tidligere var noe som gjaldt andre mennesker, andre steder i verden, Det er en spesiell tid som krever spesielle tiltak. Vi har alle et ansvar for å ta vare på andre og hverandre. Viruset gir  logistikkutfordringer fordi det som for de fleste av oss ikke gir så store helsemessige konsekvenser har potensialet til å være livstruende for andre. Å tenke og handle slik at vi er en trygg barriere mot smittefare er derfor det primære. At vi opptrer med de beste sikkerhetsrutinene, ansvarlig og omtenksomt, trygt og med andre menneskers ve og vel som første prioritet. Det er en tid for alt og det er ikke snakk om du og jeg, men vi og oss. Vi må ta ansvar både privat og i yrkene våre. Heller litt mer enn mindre sikkerhet, derfor har vi valgt å gå langt for å sikre at både kjøpere, selgere, interessenter, samarbeidspartnere, leverandører, meglere og andre i bransjen og på kontorene skal være helt trygge på at alt det beste er tatt i bruk.

Det er krevende og utfordrende, men også en veldig lærerik situasjon.

Her er retningslinjene som gjelder for alle Proaktiv meglere for at bolighandelen skal være trygg for både megler, selger og interessenter.

Alle helserådene fra FHI følges selvsagt nøye.  

BEFARING:

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Vi informerer takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.  

 1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri. Vi kan gjennomføre et digitalt møte for å tilrettelegge salgsprosessen, kontakt megler for nærmere informasjon om dette. 
 2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1 meters avstand
 3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

VISNING:

 1. Vi setter opp fast visningstidspunkt, men der interessenter må avtale sin private tid. Alle interessenter MÅ avtale egen tid/melde seg på slik at vi sikrer at det kun er en og en på visning. Vi setter av f.eks. 15 min til hver interessent, mer ved behov. Alternativt setter vi kun opp private visninger etter avtale uten fast tidspunkt. Megler bruker hansker og sørger for antibac/håndvask ved ankomst og når man forlater visningen.
 2. I forkant avklarer vi med alle interessenter at de ikke er i karantene. I så fall finner vi andre løsninger for visning. Informer om du er i risikogruppe slik at vi kan ta ekstra hensyn. 
 3. Unngå håndhilsing eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet. 
 4. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 5. Hold minst 1 meters avstand til andre på visning.
 6. Ingen tar på noe på visning – verken dørhåndtak eller annet. Megler følger hver interessent igjennom boligen på minst 1 meters avstand og presiserer at ingenting skal tas på og passer på at dette ikke skjer. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 7. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
 8. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.
 9. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.

 

KONTRAKTSMØTE:

For å begrense kontaktpunktene sendes kontrakter og alle dokumenter ut elektronisk, og kundene signerer med bank-id. Megler vil selvsagt ta en gjennomgang pr telefon i forkant slik at ingen spørsmål er ubesvart. Skjøte signeres digitalt eller kundene kommer inn på forskjellige tidspunkt for signering. Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da vil vi begrense antall deltakere (eksempelvis at partene kommer inn på forskjellige tidspunkt) og sikre god avstand og hygiene.

 

RETNINGSLINJER FOR OVERTAGELSE

 1. Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse.
 2. Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 3. Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 4. Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før overtagelse.

 

SÆRLIG OM SALG OG UTLEIE I BORETTSLAG, SAMEIER OG ANDRE BYGG MED FELLESAREALER: 

Ved salg og utleie av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene.

 

SPESIELT FOR FRITIDSBOLIGER: 

Retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie gjennom megler mens korona-epidemien pågår følges også for fritidsboliger. 

 1. Etter den 20. april gjelder det ikke lengre nasjonale regler om forbud mot overnatting på fritidsbolig som ligger i en annen kommune enn bostedskommunen.
 2. Det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser fordi det øker faren for smittespredning.
 3. Besøkende bør kun kjøre inn til fritidsboligen og deretter returnere tilbake til bostedskommunen.
 4. Megler bør oppfordre alle deltakere i bolighandelen som har annen bostedskommune enn der fritidsboligen ligger om å fylle drivstoff i hjemkommunen og bringe med seg mat slik at stopp på lokale service-steder kan unngås.
 5. Det kan fortsatt være enkelte lokale restriksjoner inklusive regler om karantene dersom man for eksempel krysser visse kommunegrenser. Det bør sjekkes regelmessig om det er innført regler og hva slags innhold de har. Eventuelle regler kan endres på kort varsel.

Dette skal vi overvinne sammen og være stolte av hvordan vi håndterte underveis.