Logg inn
heart
facebook
instagram
logo

Meny

g63

Trygg bolighandel med Proaktiv

I krisetider må vi stå sammen og stille oss bak de tiltakene som blir innført.
 
Skrevet av: Christina Pedersen
Publisert: 06. nov 2020
I midten av mars traff Corona-viruset Norge for alvor, ikke rent faktisk, men mentalt var landet vårt endret på noen timer. Viruset hadde nok i større omfang nytt godt av at vi nordmenn lever godt og kan reise i ferier, oppleve andre land og andre mennesker. Det hadde reist hjem med mange fra vinterferie og var dermed i omfang og geografisk spredning på kort tid blitt en stor trussel.  Vi forstod alle alvoret i en situasjon som nok for de fleste kort tid tidligere var noe som gjaldt andre mennesker, andre steder i verden, Det er en spesiell tid som krever spesielle tiltak. Vi har alle et ansvar for å ta vare på andre og hverandre. Viruset gir  logistikkutfordringer fordi det som for de fleste av oss ikke gir så store helsemessige konsekvenser har potensialet til å være livstruende for andre. Å tenke og handle slik at vi er en trygg barriere mot smittefare er derfor det primære. At vi opptrer med de beste sikkerhetsrutinene, ansvarlig og omtenksomt, trygt og med andre menneskers ve og vel som første prioritet. Det er en tid for alt og det er ikke snakk om du og jeg, men vi og oss. Vi må ta ansvar både privat og i yrkene våre. Heller litt mer enn mindre sikkerhet, derfor har vi valgt å gå langt for å sikre at både kjøpere, selgere, interessenter, samarbeidspartnere, leverandører, meglere og andre i bransjen og på kontorene skal være helt trygge på at alt det beste er tatt i bruk.

Det er krevende og utfordrende, men også en veldig lærerik situasjon.

Vi fortsetter å oppfordre om streng etterlevelse av korona-retningslinjene, inklusive:
 • Individuelle visninger og uansett ikke mer enn fem personer tilstede samtidig (med mindre de er fra samme husstand)  
 • Alltid registrere hvem som er tilstede på visning  
 • Alltid mulighet for håndvask/-sprit på visning
 • Overholdelse av avstandskrav
 • Vurdere bruk av munnbind i kommuner med stor smittespredning
restriksjoner oslo

Her er retningslinjene som gjelder for alle Proaktiv meglere for at bolighandelen skal være trygg for både megler, selger og interessenter.

Alle helserådene fra FHI følges selvsagt nøye.  

BEFARING:


Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.  
 1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1 meters avstand.
 3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

VISNING:
 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 4. Hold minst 1 meters avstand til andre på visning
 5. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 6. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
 7. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 8. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 9. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering. Vurderingsmomenter er boligens størrelse, tilkomst og utforming for å sikre meglers mulighet til å holde oversikt for en trygg gjennomføring.  
 10. Ha oversikt over navn på deltakerne på visning, slik at man kan bistå kommunen ved en eventuell senere smittesporing. 
 11. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen.
 12. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.
 13. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.
 14. Der hvor myndighetene har fastsatt lokale restriksjoner som følge av smitteutbrudd, skal megler alltid påse et disse etterleves.   
 15. Dersom det i ettertid viser seg at det har deltatt en smittet person på visning, skal megler oversende informasjon til kommuneoverlegen med navnet på samtlige deltakere på visning. Megler skal ikke selv kontakte visningsdeltagere og informere om smitte. 
 16. Hvis selger er i karantene, smittet eller viser tegn på smitte før visning må dette meldes umiddelbart til megler.
 17. Dersom selger er i karantene eller smittet, må visningen enten avlyses og utsettes, eller så må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før visning.

KONTRAKTSMØTE:
 1. Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 2. Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 3. Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.
 4. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 5. Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 6. Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet.

RETNINGSLINJER FOR OVERTAGELSE
 1. Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
 2. Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 3. Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 4. Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før overtakelse.


Særlig om salg og utleie i borettslag, sameier og andre bygg med fellesarealer 

Ved salg og utleie av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene. 

Eiendom Norges retningslinjer ved salg og utleie av fritidsboliger:

Eiendom Norges retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie gjennom megler mens korona-epidemien pågår følges også for fritidsboliger.
 • Megler bør oppfordre alle deltakerne i fritidsbolighandelen om å planlegge reisen med tanke på at man ikke bidrar til smittespredning mellom steder. 
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.

Retningslinjer for salgsmøter i nyboligprosjekter  
 • Salgsmøter i nyboligprosjekter skal alltid planlegges, risikovurderes og gjennomføres på en måte som reduserer risikoen for korona-smitte.  
 • Ved salgsmøter med inntil 200 deltakere må reglene i Covid-19 forskriften om arrangementer følges.  

 
Dette skal vi overvinne sammen og være stolte av hvordan vi håndterte underveis.
Del denne artikkelen

Relaterte artikler

Les flere artikler av samme emne