Franchise1

Verdens beste meglere?

Det er lett å tro at eiendomsmegling for det meste dreier seg om å gjøre papirarbeid og det å ha trygge prosesser. Meglerne i Norge er underlagt en av verdens mest komplekse lovreguleringer i utøvelsen av sitt yrke.
 
Skrevet av: Kenneth Aadland
Publisert: 19. nov 2018
En eiendomsmegler er i utgangspunktet en mellommann som skal sørge for at selgere finner den kjøperen i markedet som av flest riktige grunner vil betale mer enn alle andre potensielle kjøpere er villige til å betale for en eiendom. Megleren skal altså innenfor trygge rammer sørge for at man oppnår en så god pris som mulig fordi han eller hun finner en kjøper som ser verdien annerledes enn alle andre i samme marked. En megler er som en konsulent - i mange tilfeller helt unødvendig om man ikke gjør riktige ting, men verdifull om man skaper gode resultater. Formålet med å bruke en megler er nettopp at meglerens kompetanse skal sørge for at man oppnår et bedre, tryggere og mer effektivt salg og kjøp. Spesialisten er stort sett bedre enn amatøren på de fleste områder - også innenfor eiendomsmegling.

Det ideologiske utgangspunktet må være at dersom meglerne gjør jobben sin ordentlig så vil det være en stor samfunnsmessig gevinst i at mennesker bor mer riktig. Det vil lede til færre skilsmisser, mindre stress og press i forbindelse med avstand til arbeidsplass, tryggere skolevei, mindre forurensning og mye annet. Men det forutsetter at kjøperne er opptatt av disse definerte tingene som elementer de vektlegger i bolighandelen. Megleren kan synliggjøre verdiene gjennom å peke på hva som er relevant. Stikk i strid med det mange kanskje tror så er det sjeldent det isolert sett er et hus man kjøper. Det er nye rammer for en ny fremtid, det er drømmen om et enda bedre liv. Det er tankene om hvordan alt skal bli - nå og i fremtiden. Kortere skolevei, bedre solforhold, utsikt, et ekstra soverom - ulike mennesker har ulike grunner til å flytte. Det er viktig å være klar over at det er en veldig stor forskjell på megling og den rene formidlingstjenesten mange meglere står for. Megling er ikke en rent administrativ eksersis. Meglingen består i å forstå hvordan vi kan bidra til å gjøre menneskers liv bedre gjennom å påvirke dem til å ta rette valg når det kommer til eiendomshandel. Mennesker er ulike, man har ulike ønsker og behov, man ser verden med ulike øyne. Det noen elsker er helt uinteressant for andre. Det noen opplever som en drøm er andres mareritt. Meglerens jobb er å alltid finne riktige kjøpere til riktige eiendommer. Da får selgerne også ut det verdimessige potensialet i eiendommen sin.

Spørsmålet må være om megleren kan være med på å realisere verdien i de eiendommene man selger ved å sikre at det gjøres mer riktig enn om en lekmann gjør det. Spørsmålet vi i overskriften antydet at vi skulle besvare er også om det er ulikheter mellom meglere i ulike land, ulike byer og mellom ulike selskaper.

En eiendomsmegler i Norge er utdannet minimum tre år på skole, de fleste fra BI, og har deretter en lærling-periode på minimum to år i et meglerfirma før de kan søke bevilling hos Finanstilsynet og kalle seg megler. Frem til det tidspunktet er de eiendomsmeglerfullmektiger og har en ansvarlig megler som veileder og er ansvarlig for både prosessene og resultatet av dem. Noen er utdannet jurister og har da minimum 5 års utdannelse før fullmektigperioden, de som har cand. Jur graden har et enda lenger studie bak seg. Dette alene er med på å gjøre meglerne i Norge til noen av verdens mest utdannede og presumtivt mest kompetente, både den teoretiske delen på tre til fem år og den praktiske delen med to år som fullmektig. Har man vært ute og reist så har man kanskje også sett prospekter på eiendom i utlandet - på en side, uten noe særlig annet enn noen setninger om hva eiendommen inneholder. Ingen egenerklæringer, plantegninger, reguleringsmessige beskrivelser, ingen takster eller grundige beskrivelser. Styling og profesjonelle fotografer, kontroll av reguleringsmessige forhold og lovlighet, oppmåling og bygg-teknisk kontroll, de fleste stedene er dette noe man sjeldent gjør. Ansvarsforholdene er da også regulert annerledes. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at kvaliteten i det norske materiellet, teknologien og kunnskapen er verdens aller beste. Fordi vi ønsker å gjøre en så god jobb som overhode mulig for kjøperne og selgerne våre. I Norge er vi så heldige at det ikke er her meglerne skiller seg i prestasjonene, og det er forsvinnende små forskjeller fra by til by. De norske meglerne er etter vår mening utvilsomt verdens beste både på kompetanse, materiell og metoder. Imidlertid kan vi se at det blant verdens beste meglere er en ting som skiller og skaper store forskjeller - tilstedeværelse og motivasjon. Hvorfor jobber du hardt som megler - er det for deg selv eller er det for kunden? Vi er helt sikre på at det som kjennetegner verdens beste meglere - uavhengig av land eller by, kjønn eller alder så er det at de beste meglerne alltid er Proaktive - de tenker riktig først og handler riktig etterpå. De beste menneskene med det beste materiellet, de mest gjennomprøvde metodene og den riktige motivasjonen vil alltid skape bedre resultater enn alle andre.

Navnet vårt kommer av denne grunntanken - skal du være best i verden må du være Proaktiv.

Vet du hva boligen din er verdt? Klikk for en gratis verdivurdering
Del denne artikkelen

Relaterte artikler

Les flere artikler av samme emne