Hjem

>

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Proaktiv Eiendomsmegling v/Proaktiv Gruppen AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i virksomheten skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Proaktiv Gruppen AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Daglig leder i Proaktiv Gruppen AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av selskapet og franchisetakerne. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til Kvalitetssjef i Proaktiv Gruppen AS.

Vår behandling av personopplysninger

Proaktiv Eiendomsmegling behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge/kjøpe eiendom.
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre eiendommer.
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester.
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Informasjonen som lagres om deg som bruker, omhandler posisjonen din (IP-adresse), hvordan du navigerer på nettsiden og teknisk informasjon om nettleseren din og operativsystemet ditt.

Eksempler på opplysninger som kan lagres er:

 • Navn/Etternavn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Telefon
 • E-post
 • Kommentarer
 • Samtykker
 • Formål
 • Kilde for henvendelsen
 • Registreringsdato
 • Kontoopplysninger
 • Sivilstatus
 • Boligen du er interessert i

Hvor henter vi personopplysningene i fra? Vi innhenter personopplysninger fra følgende kilder:

Fra deg i forbindelse med:

 • Inngåelse av oppdrag
 • Behandling av interessenter og budgivning
 • Elektroniske skjemaer på nett (hjemmeside), webmegler, meglere eller markedsplasser for fast eiendom (eks. finn.no).

Fra offentlige kilder, som for eksempel:

 • Kommuner
 • Eiendomsverdi
 • Statens kartverk
 • Brønnøysundregisteret
 • Infoland
 • Det sentrale folkeregisteret
 • Skatteetaten

Fra en tredjepart, som for eksempel:

 • Anbudstorg
 • Finansrådgiver
 • Kjøper i forbindelse med boligkjøp
 • Sosiale medier

Fra informasjonskapsler/Cookies: Se link til vår cookiepolicy

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Proaktiv Gruppen AS er franchisegiver og vil dele personopplysningene med alle Franchisetakerne. Proaktiv Gruppen AS er behandlingsansvarlig på vegne av alle selskapene.

For å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler, som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Eksempler på slike tredjepartsaktører er Facebook, Google, Delta Projects og VWO. Se vår cookiepolicy her.

I forbindelse med bestilling av foto, boligsalgsrapport, interiørarkitekt, finansiering(factoring) og andre produkter/tjenester i tilknytning til et oppdrag, benytter megler eksterne leverandører. Megler oppgir oppdragsgivers kontaktopplysninger til disse leverandørene. Tilsvarende dersom oppdragsgiver/kjøper velger å tegne boligselgerforsikring/boligkjøperforsikring.

I tilfeller kunder ønsker å bli kontaktet i forbindelse med tilbud på finansiering og eller forsikring fra samarbeidende bank, oppgir megler kundenes kontaktopplysninger til banken.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Proaktiv Gruppen AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Proaktiv Eiendomsmegling lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger om våre ansatte til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til skb@proaktiv.no eller eventuelt per post til Proaktiv Gruppen AS, Postboks 591, 5806 Bergen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

Proaktiv Eiendomsmegling har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til Proaktiv Eiendomsmeglings behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet skb@proaktiv.no.

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Inspirasjon

Inspirerende interiørbilder fra norske hjem.

Stue

Kjøkken

Soverom

Boligartikler

Nyttig informasjon, råd og inspirasjon for deg som er opptatt av bolig.

Aktuelt

Det er forskjell på meglere - i dette tilfellet utgjorde forskjellen over 1 million kroner

Eneboligen på Øvre Nattlandsfjellet 27 ble lagt ut for salg på samme tid som nabohuset i enden av rekken - men med ulike meglere. ...

Les mer

Aktuelt

Skal boligprisene ytterligere opp? Vi ser på tre faktorer som påvirker prisutviklingen i boligmarkedet

Det er bedre å eie enn å leie, forskjellen på løpende kostnader i form av husleie og investering i egen bolig over år er ...

Les mer

Aktuelt

Ekstrem etterspørsel etter boligsalg på Skansemyren; - Vi har 49 kjøpere på listen vår

Oppussingsobjektet i Skansemyrsveien 22 gikk for hele 7,2 millioner kroner - stadig er det mange som er på boligjakt i området.

Les mer

Se alle våre artikler