Sjakk
Gratis verdivurdering  
Gratis verdivurdering
Finn din megler  
Eiendomsmegler

Vår salgsprosess

Megling skal være en investering – ikke en kostnad. En god megler skal sørge for at det ligger en merverdi i å gjøre ting på rett måte slik at det er lønnsomt å bruke megleren.

1

Befaring

Befaringen er som regel første gang megleren får mulighet til å se eiendommen din.

Da er det viktig å sette av tilstrekkelig med tid slik at megleren får en grundig og god gjennomgang av eiendommen og får dannet seg et riktig bilde av hva som skal selges og hvem som presumptivt er den mest aktuelle kjøpegruppen. Denne befaringen sammen med den tekniske beskrivelsen i boligsalgsrapporten, som tas av en ekstern takstmann, danner grunnlaget for beskrivelsene i prospektet og annonsene. De utgjør, sammen med de opplysningene megler innhenter fra offentlige organ, grunnlaget for salgsoppgaven som kjøper avgjør kjøpet på bakgrunn av.

Eiendomsmegling er komplekst og balanserer mellom en del ulike fagområder. En god megler er bevisst på de viktigste økonomiske prinsippene om prisdannelse og kjenner eiendomsmarkedet i sine områder. I tillegg er megleren juridisk skolert innenfor sitt fagfelt slik at alle relevante bestemmelser hensyntas. Megleren skal kunne mye om presentasjon og markedsføring, i tillegg til å være god på forhandlinger og forstå menneskers behov. Når eiendommen skal lanseres i markedet er det mange meglere som tror at det er en kald prosess der man beskriver eiendommen, annonserer og ser hva som skjer. Vi mener at ulike mennesker har ulike grunner til å handle eller la være. Verdidriverne må synliggjøres i alt materiell som produseres. En strategiprosess må basere seg på hvem megleren tror eiendommen passer best for, deretter settes prisen. Strategien megler legger er avgjørende for å finne den rette kjøperen, stimulere han eller hennes vilje maksimalt og dermed oppnå den beste prisen. Rett kjøper skal ha de rette grunnene til å betale for eiendommen. Megler skal ta deg med igjennom denne analysen og sannsynliggjøre resultatet etter prosessen. Husk at en rasjonell vurdering kun gir mange kjøpere som er villig til å betale samme pris. Den emosjonelle vurderingen derimot, gjør at opplevelsen av verdi blir ulik og den rette kjøperen føler seg hjemme. En forelskelse kan skje også mellom kjøper og eiendom. Vår jobb er å sørge for at dette møtet finner sted.
Les mer...

1

Befaring

Befaringen er som regel første gang megleren får mulighet til å se eiendommen din.

Da er det viktig å sette av tilstrekkelig med tid slik at megleren får en grundig og god gjennomgang av eiendommen og får dannet seg et riktig bilde av hva som skal selges og hvem som presumptivt er den mest aktuelle kjøpegruppen. Denne befaringen sammen med den tekniske beskrivelsen i boligsalgsrapporten, som tas av en ekstern takstmann, danner grunnlaget for beskrivelsene i prospektet og annonsene. De utgjør, sammen med de opplysningene megler innhenter fra offentlige organ, grunnlaget for salgsoppgaven som kjøper avgjør kjøpet på bakgrunn av.

Eiendomsmegling er komplekst og balanserer mellom en del ulike fagområder. En god megler er bevisst på de viktigste økonomiske prinsippene om prisdannelse og kjenner eiendomsmarkedet i sine områder. I tillegg er megleren juridisk skolert innenfor sitt fagfelt slik at alle relevante bestemmelser hensyntas. Megleren skal kunne mye om presentasjon og markedsføring, i tillegg til å være god på forhandlinger og forstå menneskers behov. Når eiendommen skal lanseres i markedet er det mange meglere som tror at det er en kald prosess der man beskriver eiendommen, annonserer og ser hva som skjer. Vi mener at ulike mennesker har ulike grunner til å handle eller la være. Verdidriverne må synliggjøres i alt materiell som produseres. En strategiprosess må basere seg på hvem megleren tror eiendommen passer best for, deretter settes prisen. Strategien megler legger er avgjørende for å finne den rette kjøperen, stimulere han eller hennes vilje maksimalt og dermed oppnå den beste prisen. Rett kjøper skal ha de rette grunnene til å betale for eiendommen. Megler skal ta deg med igjennom denne analysen og sannsynliggjøre resultatet etter prosessen. Husk at en rasjonell vurdering kun gir mange kjøpere som er villig til å betale samme pris. Den emosjonelle vurderingen derimot, gjør at opplevelsen av verdi blir ulik og den rette kjøperen føler seg hjemme. En forelskelse kan skje også mellom kjøper og eiendom. Vår jobb er å sørge for at dette møtet finner sted.
Les mer...

2

Verdivurdering

Megler definerer riktig kjøpegruppe for eiendommen, og utarbeider en verdivurdering basert på sin kompetanse og kunnskap om blant annet prisutvikling, snittpriser for området, kvaliteter, alder og slitasje, beliggenhet, markedsbalanse, rentenivå og prognoser om fremtiden, samt boligtype og årstidskonjukturer. Prisvurderingen skal gjenspeile meglers oppfatning av hva som regnes som et forholdsvis sikkert prisnivå.
Les mer...

Verdivurdering

Megler definerer riktig kjøpegruppe for eiendommen, og utarbeider en verdivurdering basert på sin kompetanse og kunnskap om blant annet prisutvikling, snittpriser for området, kvaliteter, alder og slitasje, beliggenhet, markedsbalanse, rentenivå og prognoser om fremtiden, samt boligtype og årstidskonjukturer. Prisvurderingen skal gjenspeile meglers oppfatning av hva som regnes som et forholdsvis sikkert prisnivå.
Les mer...

2

3

Oppdragsinngåelse

Oppdraget skal formaliseres i et standard oppdragsskjema. I dette skal man beskrive kostnadsnivå og hvilke elementer som utgjør dette. Selger skal avgi egenerklæring knyttet til eiendommens tilstand samt en energirapport. I tillegg ønsker vi at selger skal beskrive hvordan livet i boligen har vært gjennom et intervju.
Les mer...

3

Oppdragsinngåelse

Oppdraget skal formaliseres i et standard oppdragsskjema. I dette skal man beskrive kostnadsnivå og hvilke elementer som utgjør dette. Selger skal avgi egenerklæring knyttet til eiendommens tilstand samt en energirapport. I tillegg ønsker vi at selger skal beskrive hvordan livet i boligen har vært gjennom et intervju.
Les mer...

4

Klargjøring

Vi benytter naturligvis profesjonelle fotografer til å fotografere eiendommen. I de fleste tilfeller vil det også settes opp tidspunkt for besøk av en profesjonell stylist som vil gi deg tips og råd for hvordan eiendommen best mulig kan presenteres for den aktuelle målgruppen. Megler og stylist hjelper til med rådgivning i forkant i forhold til hvordan du må forberede eiendommen til fotografering slik at bildene blir så bra som mulig. Vi mottar alle bildene til korrektur dagen etter at fotograferingen er gjennomført. Vi benytter takstmenn for å utarbeide boligsalgsrapport på alle eiendommer vi selger. Kvalitet i materiell gir sikkerhet for både en trygg, effektiv og optimal salgsprosess verdimessig. Vi innhenter all relevant informasjon i forhold til offentlige reguleringer, godkjennelser, byggesak og fra grunnboken. Når all informasjon er innhentet lager vi utkast til materiell. Annonser, prospekt og annet utformes og gjøres klar til korrekturlesning.
Les mer...

Klargjøring

Vi benytter naturligvis profesjonelle fotografer til å fotografere eiendommen. I de fleste tilfeller vil det også settes opp tidspunkt for besøk av en profesjonell stylist som vil gi deg tips og råd for hvordan eiendommen best mulig kan presenteres for den aktuelle målgruppen. Megler og stylist hjelper til med rådgivning i forkant i forhold til hvordan du må forberede eiendommen til fotografering slik at bildene blir så bra som mulig. Vi mottar alle bildene til korrektur dagen etter at fotograferingen er gjennomført. Vi benytter takstmenn for å utarbeide boligsalgsrapport på alle eiendommer vi selger. Kvalitet i materiell gir sikkerhet for både en trygg, effektiv og optimal salgsprosess verdimessig. Vi innhenter all relevant informasjon i forhold til offentlige reguleringer, godkjennelser, byggesak og fra grunnboken. Når all informasjon er innhentet lager vi utkast til materiell. Annonser, prospekt og annet utformes og gjøres klar til korrekturlesning.
Les mer...

4

5

Godkjenning

Alt materiellet gjennomgås og optimaliseres. Megler og selger går igjennom alt produsert materiell og sikrer at opplysningene er korrekte og at all relevant informasjon er del av materiellet. Et trygt salg forutsetter at kjøperne får en full oversikt over alle sider ved en eiendom slik at beslutningsgrunnlaget er så godt som mulig.
Les mer...

5

Godkjenning

Alt materiellet gjennomgås og optimaliseres. Megler og selger går igjennom alt produsert materiell og sikrer at opplysningene er korrekte og at all relevant informasjon er del av materiellet. Et trygt salg forutsetter at kjøperne får en full oversikt over alle sider ved en eiendom slik at beslutningsgrunnlaget er så godt som mulig.
Les mer...

6

Markedsføring

I tråd med strategi- og markedsføringsplanen som er utarbeidet, markedsføres eiendommen i alle avtalte kanaler, herunder aviser og tradisjonelle nettannonser, i tillegg til vår unike, målstyrte, intelligente Protreff-markedsføring. Hver eiendom er unik, og derfor skreddersys også markedsføringen til riktig målgruppe. Riktig og godt bildemateriell sammen med gode tekster som treffer målgruppen er avgjørende, og i kombinasjon med bredde i markedsføringen legges grunnlaget for å få de rette interessentene på visning.
Les mer...

Markedsføring

I tråd med strategi- og markedsføringsplanen som er utarbeidet, markedsføres eiendommen i alle avtalte kanaler, herunder aviser og tradisjonelle nettannonser, i tillegg til vår unike, målstyrte, intelligente Protreff-markedsføring. Hver eiendom er unik, og derfor skreddersys også markedsføringen til riktig målgruppe. Riktig og godt bildemateriell sammen med gode tekster som treffer målgruppen er avgjørende, og i kombinasjon med bredde i markedsføringen legges grunnlaget for å få de rette interessentene på visning.
Les mer...

6

7

Visning

Visningen er ofte første gang interessentene får oppleve eiendommen på nært hold. De har allerede sett den, i avisannonser, på nettet, og de har kanskje sett prospektet. Men på visningen kommer de for å oppleve den med alle sanser. Presentasjonen er derfor særdeles viktig og vi mener at det vil være naturlig å legge en stor innsats ned i et så godt førsteinntrykk som mulig. Vi vet at de første minuttene er usedvanlig viktige. På visningen skal interessentene gjøre seg kjent med eiendommen, og megler svarer på alt som måtte være av betydning for interessentene. Meglers viktigste rolle på visning er å finne ut mest mulig om interessentene for å finne den perfekte kjøperen. Den som har flest gode grunner til å kjøpe akkurat din eiendom, og som har både evne og vilje til å gjennomføre kjøpet.
Les mer...

7

Visning

Visningen er ofte første gang interessentene får oppleve eiendommen på nært hold. De har allerede sett den, i avisannonser, på nettet, og de har kanskje sett prospektet. Men på visningen kommer de for å oppleve den med alle sanser. Presentasjonen er derfor særdeles viktig og vi mener at det vil være naturlig å legge en stor innsats ned i et så godt førsteinntrykk som mulig. Vi vet at de første minuttene er usedvanlig viktige. På visningen skal interessentene gjøre seg kjent med eiendommen, og megler svarer på alt som måtte være av betydning for interessentene. Meglers viktigste rolle på visning er å finne ut mest mulig om interessentene for å finne den perfekte kjøperen. Den som har flest gode grunner til å kjøpe akkurat din eiendom, og som har både evne og vilje til å gjennomføre kjøpet.
Les mer...

8

Oppfølging

Alle interessenter følges opp før visning, samme dag som visning og etter visning, og det avklares om det er noe som er usikkert eller eventuelle spørsmål knyttet til eiendommen, finansiering, overtakelser eller kjøpsprosessen.
Les mer...

Oppfølging

Alle interessenter følges opp før visning, samme dag som visning og etter visning, og det avklares om det er noe som er usikkert eller eventuelle spørsmål knyttet til eiendommen, finansiering, overtakelser eller kjøpsprosessen.
Les mer...

8

9

Budrunde

Grunnlaget for budrunden legges gjennom strategien som er lagt i forkant av salgsprosessen. De store variasjonene i oppnådd pris har en enkel forklaring. Det er ikke markedet som avgjør en boligs verdi. Det er megleren gjennom den jobben som blir gjort underveis, som avgjør hvilken salgspris man ender opp med. Presentasjon, markedsføring, tekst, engasjement, strategi, service og oppfølging av interessenter. Når interessentenes vilje er stimulert maksimalt, gjennom optimalt materiell, god oppfølging fra megler og god opplevelse på visning, er meglers jobb å forhandle mellom partene for å se om man kan komme til enighet. Forhandling er definert som: «To eller flere parter som er uenige, men som søker å komme til en felles enighet». Megler skal skape trygge rammer rundt kjøpers investering gjennom et innholdsrikt og gjennomarbeidet prospekt med boligsalgsrapport og opplysninger fra selger samt egen opptreden gjennom å være tilgjengelig for kjøper og de spørsmål som måtte dukke opp. For mange er det å kjøpe bolig å realisere en drøm. Man er i ulike faser i livet, og det som for noen er uaktuelt, er for den rette kjøper realisering av en drøm. Meglers jobb er å finne rett kjøper til rett bolig. Megler skal synliggjøre boligens potensiale for den rette kjøper, synliggjøre betydningen av et hjem, en investering, et liv. I budrunden skal kjøper stimuleres til å realisere sin boligdrøm, legge inn bud og forhåpentligvis kjøpe ny bolig. Megler skal holde alle parter orientert så godt som mulig og passe på at budrunden avvikles på en så god måte som mulig slik at begge parter blir tilfreds. Megling er prestasjonsbasert. Bare de som presterer best får de beste resultatene – det gjenspeiles i budrunden!
Les mer...

9

Budrunde

Grunnlaget for budrunden legges gjennom strategien som er lagt i forkant av salgsprosessen. De store variasjonene i oppnådd pris har en enkel forklaring. Det er ikke markedet som avgjør en boligs verdi. Det er megleren gjennom den jobben som blir gjort underveis, som avgjør hvilken salgspris man ender opp med. Presentasjon, markedsføring, tekst, engasjement, strategi, service og oppfølging av interessenter. Når interessentenes vilje er stimulert maksimalt, gjennom optimalt materiell, god oppfølging fra megler og god opplevelse på visning, er meglers jobb å forhandle mellom partene for å se om man kan komme til enighet. Forhandling er definert som: «To eller flere parter som er uenige, men som søker å komme til en felles enighet». Megler skal skape trygge rammer rundt kjøpers investering gjennom et innholdsrikt og gjennomarbeidet prospekt med boligsalgsrapport og opplysninger fra selger samt egen opptreden gjennom å være tilgjengelig for kjøper og de spørsmål som måtte dukke opp. For mange er det å kjøpe bolig å realisere en drøm. Man er i ulike faser i livet, og det som for noen er uaktuelt, er for den rette kjøper realisering av en drøm. Meglers jobb er å finne rett kjøper til rett bolig. Megler skal synliggjøre boligens potensiale for den rette kjøper, synliggjøre betydningen av et hjem, en investering, et liv. I budrunden skal kjøper stimuleres til å realisere sin boligdrøm, legge inn bud og forhåpentligvis kjøpe ny bolig. Megler skal holde alle parter orientert så godt som mulig og passe på at budrunden avvikles på en så god måte som mulig slik at begge parter blir tilfreds. Megling er prestasjonsbasert. Bare de som presterer best får de beste resultatene – det gjenspeiles i budrunden!
Les mer...

10

Aksept og salg

Når man sitter igjen med en interessent som har et bud på vilkår som selger aksepterer så gjennomføres salget. Man skal være enige om pris, overtakelse og andre eventuelle forbehold. Megler avklarer med kjøper og selger om det er spesielle vilkår eller forhold som skal være forbehold i kontrakter.
Les mer...

Aksept og salg

Når man sitter igjen med en interessent som har et bud på vilkår som selger aksepterer så gjennomføres salget. Man skal være enige om pris, overtakelse og andre eventuelle forbehold. Megler avklarer med kjøper og selger om det er spesielle vilkår eller forhold som skal være forbehold i kontrakter.
Les mer...

10

11

Kontraktsmøte

I forkant av møtet utarbeider megler alle dokumenter i forbindelse med handelen, som kontrakter, skjøter, pantedokumenter og eventuelle andre dokumenter som må signeres for å sikre overgang til ny eier og tinglysing. Kontraktsutkast sendes partene sammen med innkalling til signeringsmøte, hvor megler går grundig gjennom alle juridiske dokumenter med kjøper og selger. Kontraktsmøte er også en fin møteplass for partene til å bli enig om praktiske forhold i forbindelse med overlevering av eiendommen.
Les mer...

11

Kontraktsmøte

I forkant av møtet utarbeider megler alle dokumenter i forbindelse med handelen, som kontrakter, skjøter, pantedokumenter og eventuelle andre dokumenter som må signeres for å sikre overgang til ny eier og tinglysing. Kontraktsutkast sendes partene sammen med innkalling til signeringsmøte, hvor megler går grundig gjennom alle juridiske dokumenter med kjøper og selger. Kontraktsmøte er også en fin møteplass for partene til å bli enig om praktiske forhold i forbindelse med overlevering av eiendommen.
Les mer...

12

Overtakelse

På overtakelsen møtes kjøper og selger. I de fleste tilfellene møter også en representant fra megler. Dette er siste møte partene imellom og man skal gå igjennom eiendommen i felleskap. Det er i hovedsak fire forhold som skal kontrolleres: Eiendommen skal ikke være forringet utover vanlig bruksslitasje fra besiktigelsen under visning og frem til overlevering. Partene skal lese av strøm og flytte strømabonnementet. Kjøper skal godkjenne utvask. Nøkler skal overleveres. Ved utfylling og signering av den digitale overtakelsesprotokollen ivaretas dette.
Les mer...

Overtakelse

På overtakelsen møtes kjøper og selger. I de fleste tilfellene møter også en representant fra megler. Dette er siste møte partene imellom og man skal gå igjennom eiendommen i felleskap. Det er i hovedsak fire forhold som skal kontrolleres: Eiendommen skal ikke være forringet utover vanlig bruksslitasje fra besiktigelsen under visning og frem til overlevering. Partene skal lese av strøm og flytte strømabonnementet. Kjøper skal godkjenne utvask. Nøkler skal overleveres. Ved utfylling og signering av den digitale overtakelsesprotokollen ivaretas dette.
Les mer...

12

13

Oppgjør og overdragelse

Proaktiv Eiendomsmegling har eget oppgjørsselskap med utdannede oppgjørsmedarbeidere som flytter kjøpesummen samtidig som man sørger for hjemmelsoverføring. Du får din egen oppgjørsmedarbeider som er tilgjengelig i hele prosessen og sørger for at eiendommen overføres deg som kjøper uten noen form for heftelser ( normalt ) samtidig som selger får utbetalt sitt tilgodehavende.
Les mer...

13

Oppgjør og overdragelse

Proaktiv Eiendomsmegling har eget oppgjørsselskap med utdannede oppgjørsmedarbeidere som flytter kjøpesummen samtidig som man sørger for hjemmelsoverføring. Du får din egen oppgjørsmedarbeider som er tilgjengelig i hele prosessen og sørger for at eiendommen overføres deg som kjøper uten noen form for heftelser ( normalt ) samtidig som selger får utbetalt sitt tilgodehavende.
Les mer...

Hva kan vi hjelpe deg med?

FinnMegler

Finn megler

Finn en eiendomsmegler som kjenner ditt nabolag
Eiendomsmegler
Verdivurdering

Verdivurdering

Bestill gratis verdivurdering av din bolig
Gratis verdivurdering
FinnBolig

Finn bolig

Finn drømmeboligen din blant våre boliger til salgs

Inspirasjon

Inspirerende interiørbilder fra norske hjem.
sov1
plus Soverom
kjo1
plus Kjøkken
stue
plus Stue
Se flere inspirerende interiørbilder  
Boliggalleri

Boligartikler

Nyttig informasjon, råd og inspirasjon for deg som er opptatt av bolig.
a-030%20copy
Aktuelt

Disse to er Proaktiv Haugesund

Tiden var inne for å drive eget kontor i byen de kjenner så godt. Haugesundsfolket kan forvente en merkevare av høy kvalitet. Hovedfokuset er...
som4
Aktuelt

Selge bolig i sommer? Derfor er det et smart tidspunkt

Fasiliteter som balkong, hage eller beliggenhet midt i byen? Utvalgte kvaliteter er spesielt avgjørende for kjøperne i sommermarkedet. Da kan...
neeering

Hva kjennetegner riktig valg av megler? - Ord og handling må samsvare

Store lovord på befaring betyr ikke nødvendigvis like stor gjennomføringsevne. Noter deg følgende stikkord når du inviterer en megler hjem til deg...
Se alle våre artikler  
Boligartikler