hvordanUtviker2

Hvordan utvikler boligmarkedet seg i 2017?

Skrevet av: Vibeke Stavenes
Publisert: 09. des 2016
Vi i Proaktiv tror på en moderat prisutvikling for 2017. Markedet vil bli mer selektivt og omløpstiden vil øke noe grunnet at selgers og kjøpers verdiopplevelse er noe i utakt.

Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel er ikke påfallende stor. Markedet tar det meste av eiendom som legges for salg og prisnivået har vært drevet av nedadgående rente. Rente-effekten er tatt ut og det kan synes som at rentebunnen er nådd, i tillegg jobber bankene kollektivt for å bedre sine marginer. Små rentehevninger får ikke umiddelbart en stor effekt på betalingsevnen, men den kan ha en psykologisk effekt slik at etterspørselssiden reduseres noe. I tillegg er det åpenbart at det ikke blir noen markert rentehevning. Det er også slik at offentlige reguleringer kan gjøre at enkelte grupper får mindre tilgang på lånekapital. Tilgang på kapital, prisen på denne og balansen mellom tilbud og etterspørsel er avgjørende for prisdannelsen i markedet.

Etter vår mening gir alle indikatorene signaler om at prisene skal stabiliseres. Det er slik at vekst driver vekst og i et marked som stiger måned for måned så får kjøperne hastverk i forhold til å handle, i et stabilt marked så vil tidspresset være borte. Det er ikke mange aktører som skal ut av markedet før stabiliteten er en annen.

Skulle den psykologiske effekten av et ekstremt Oslo marked avta og en del av de eiendommene som nå er kjøpt legges for salg igjen uten samme resultat så kan man fort få helt andre forsider i avisene. Det er etter vår mening en kjensgjerning at boosten i Oslomarkedet skaper et psykologisk klima også i andre deler av landet. Det kan syns som veksten i Oslo i større grad er drevet av kjøpere som ikke selv skal bo i eiendommen, denne ubalansen vil ikke være permanent og kan skyldes skatteregler og annet.

Det er en del ting som gir assosiasjoner til slutten av 80- tallet. Det er også en massiv gjeldsetablering på høye renter, dels fallende leiepriser og arveeffekter som er tatt ut. Grunnen til at vi fremdeles er positive er at noen indikatorer er tydelige- prosjektsalg, bilsalg og salg av fritidseiendom er solid, og i kombinasjon med vissheten om at renten ikke kan stige markert så er det ganske klare signaler om vekst i 2017 også.

Vår prognose:
  • Prognose Bergen: 5 %
  • Prognose Oslo: 8 %
  • Prognose Trondheim: 5 %
  • Prognose Stavanger: 2 %
Del denne artikkelen

Relaterte artikler

Les flere artikler av samme emne