16196%20Proaktiv-017_1_0

Skal du bruke megler må det være fordi det er lønnsomt

Megling er et prestasjonsbasert yrke og det er ikke til å unngå at det blir konkurranse om å oppnå best mulig resultater. Men konkurranse er bra og viktig for å holde høy kvalitet – det vil si når det foreligger en gjensidig og felles forståelse for hva megling faktisk er. Det skal vi snakke mer om nå.
 

Publisert: 28. apr 2023
Først og fremst ønsker vi å snakke om viktigheten av å være fullt klar over at du står helt fritt til å velge megler, uansett hvilken bank eller forsikringsselskap du er knyttet til. Håndtering av boliglån og tegning av ulike forsikringer har ingenting med megling å gjøre. Det er totalt ulike fag. Dermed må vi unngå å blande disse fagfeltene – eller for all del å tro at samme plattform skulle gi et bedre utslag i salgsprisen for boligen du skal selge.
 
_RM_0817
Når man skal selge bolig er det spesielt én sannhet du må vite om. Ingen eiendommer har en gitt pris. Verdien du oppnår kommer i stor grad an på hvem som kjøper og ikke minst hvorfor de gjør det. Derfor er det viktig å definere hva det er man skal selge og hvem det passer best for. Noen elsker å ha barnehagen som nærmeste nabo, andre vil synes det er forferdelig. Noens drøm er andres mareritt og det kommer i stor grad an på hvem man er og hvor man er i livet, hvor man kommer fra og hvordan man ser fremtiden. I veldig stor grad gjør man tilpasninger - maler litt og møblerer, tar fine bilder og forsøker å presentere boligen på best mulig måte - også i tekstene. De fleste skjønner at det er smart å investere i å optimalisere eiendommen slik at den oppleves så verdifull som mulig. De fleste skjønner at det er smart å vaske en bil før salg. Når det gjelder eiendom er det mye mer komplekst. Spesielt fordi ingen eiendommer er like eller har lik beliggenhet. Kjøperne er ulike, og eiendommene er også det. Dermed vil man også oppleve verdien ulikt. I stor grad dreier god megling seg om å finne den perfekte kjøperen som er villig til å betale mer enn alle andre av rette grunner, ikke bare å finne en kjøper. Det siste kan de fleste klare selv og er ikke noe man trenger en megler til. Skal du bruke megler må det være fordi det er lønnsomt.
 
b-037_1_0
Chris2
Meglere er som alle andre mennesker, forskjellige, man ser verden ulikt og man jobber med ulike metoder, har varierende strategier og oppnår varierende resultater. Det er åpenbart at den beste meglingen alltid vil gi det beste resultatet. Når du som forbruker kan velge megler er det viktig at du velger en av de beste.
16196%20Proaktiv-109
Befaringen man gjennomfører må sees på som et jobbintervju. Hva er kompetansen din, hva tenker du om verdi, hvem er sannsynligvis den optimale kjøperen, hva tenker du om prosess, salgstidspunkt og markedsføring?
Derfor er det så utrolig viktig å følge noen klare anbefalinger:
  1. Velg den beste. Man må aldri velge megler av andre grunner enn at man tenker at dette er den megleren som mest sannsynlig gjør at jeg sitter igjen med mest mulig etter at salget er gjennomført. 
  2. Vurder kvaliteten og sannsynligheten for at strategien gir resultatet du ønsker. Mange meglere er flinke til å snakke om hvor lavt de kan prise seg og samtidig gi høye verdivurderinger. En lavprisprosess vil sjeldent lede til det beste resultatet. Man må investere i et godt resultat. Billigmegling med høye løfter er ikke et bedre tilbud, det er en annen vare til en annen pris.
  3. Finn en megler som gir garantier. Megler er fagmann på salget og må være villig til å ta risikoen på at det resultatet han/hun har lovet også er det du får.
  4. Ingen bindingstid. Du må kunne si opp oppdraget når du vil og vederlagsfritt. Dersom megleren viser seg å være noe annet enn det de lovet før du valgte dem - så må du stå fritt til å si opp oppdraget uten bindingstid og kostnadsfritt. I andre tilfeller ser vi at mange endrer karakter underveis, spesielt om ikke eiendommen omtrent selger seg selv. Megler må stå ansvarlig for å levere både den prosessen som er lovet og det resultatet som er lovet. Vil de ikke det så viser det bare at de ikke stoler på det de selv mener du skal engasjere dem på bakgrunn av. Er ikke de sikre nok til å gi deg det skriftlig er det rart om du skal være det.
For å i det hele tatt vite hvordan ulike meglerkontorer jobber – book inn flere forskjellige til befaring og bruk tid på å sjekke og velge den som er mest riktig for akkurat ditt boligsalg.
Vi ønsker deg lykke til med ditt frie meglervalg og håper du ender opp med den megleren som har de beste hensikter for verdiskapning på dine vegne. For det er selve essensen i god megling; å finne den som setter størst pris på din bolig.
 
Del denne artikkelen

Relaterte artikler

Les flere artikler av samme emne