Hjem

>

Vår salgsprosess

Megling skal være en investering – ikke en kostnad. En god megler skal sørge for at det ligger en merverdi i å gjøre ting på rett måte slik at det er lønnsomt å bruke megleren.

1

Befaring

Befaringen er som regel første gang megleren får mulighet til å se eiendommen din. Da er det viktig å sette av tilstrekkelig med tid slik at megleren får en grundig og god gjennomgang av eiendommen og får dannet seg et riktig bilde av hva som skal selges og hvem som presumptivt er den mest aktu ...

2

Verdivurdering

Megler definerer riktig kjøpegruppe for eiendommen, og utarbeider en verdivurdering basert på sin kompetanse og kunnskap om blant annet prisutvikling, snittpriser for området, kvaliteter, alder og slitasje, beliggenhet, markedsbalanse, rentenivå og prognoser om fremtiden, samt boligtype og årsti ...

3

Oppdragsinngåelse

Oppdraget skal formaliseres i et standard oppdragsskjema. I dette skal man beskrive kostnadsnivå og hvilke elementer som utgjør dette. Selger skal avgi egenerklæring knyttet til eiendommens tilstand samt en energirapport. I tillegg ønsker vi at selger skal beskrive hvordan livet i boligen har vær ...

4

Klargjøring

Vi benytter naturligvis profesjonelle fotografer til å fotografere eiendommen. I de fleste tilfeller vil det også settes opp tidspunkt for besøk av en profesjonell stylist som vil gi deg tips og råd for hvordan eiendommen best mulig kan presenteres for den aktuelle målgruppen. Megler og stylist h ...

5

Godkjenning

Alt materiellet gjennomgås og optimaliseres. Megler og selger går igjennom alt produsert materiell og sikrer at opplysningene er korrekte og at all relevant informasjon er del av materiellet. Et trygt salg forutsetter at kjøperne får en full oversikt over alle sider ved en eiendom slik at beslutn ...

6

Markedsføring

I tråd med strategi- og markedsføringsplanen som er utarbeidet, markedsføres eiendommen i alle avtalte kanaler, herunder aviser og tradisjonelle nettannonser, i tillegg til vår unike, målstyrte, intelligente Protreff-markedsføring. Hver eiendom er unik, og derfor skreddersys også markedsføringen ...

7

Visning

Visningen er ofte første gang interessentene får oppleve eiendommen på nært hold. De har allerede sett den, i avisannonser, på nettet, og de har kanskje sett prospektet. Men på visningen kommer de for å oppleve den med alle sanser. Presentasjonen er derfor særdeles viktig og vi mener at det vil ...

8

Oppfølging

Alle interessenter følges opp før visning, samme dag som visning og etter visning, og det avklares om det er noe som er usikkert eller eventuelle spørsmål knyttet til eiendommen, finansiering, overtakelser eller kjøpsprosessen.

9

Budrunde

Grunnlaget for budrunden legges gjennom strategien som er lagt i forkant av salgsprosessen. De store variasjonene i oppnådd pris har en enkel forklaring. Det er ikke markedet som avgjør en boligs verdi. Det er megleren gjennom den jobben som blir gjort underveis, som avgjør hvilken salgspris man ...

10

Aksept og salg

Når man sitter igjen med en interessent som har et bud på vilkår som selger aksepterer så gjennomføres salget. Man skal være enige om pris, overtakelse og andre eventuelle forbehold. Megler avklarer med kjøper og selger om det er spesielle vilkår eller forhold som skal være forbehold i kontrakter.

11

Kontraktsmøte

I forkant av møtet utarbeider megler alle dokumenter i forbindelse med handelen, som kontrakter, skjøter, pantedokumenter og eventuelle andre dokumenter som må signeres for å sikre overgang til ny eier og tinglysing. Kontraktsutkast sendes partene sammen med innkalling til signeringsmøte, hvor me ...

12

Overtakelse

På overtakelsen møtes kjøper og selger. I de fleste tilfellene møter også en representant fra megler. Dette er siste møte partene imellom og man skal gå igjennom eiendommen i felleskap. Det er i hovedsak fire forhold som skal kontrolleres: Eiendommen skal ikke være forringet utover vanlig brukssl ...

13

Oppgjør og overdragelse

Proaktiv Eiendomsmegling har eget oppgjørsselskap med utdannede oppgjørsmedarbeidere som flytter kjøpesummen samtidig som man sørger for hjemmelsoverføring. Du får din egen oppgjørsmedarbeider som er tilgjengelig i hele prosessen og sørger for at eiendommen overføres deg som kjøper uten noen form ...

Inspirasjon

Inspirerende interiørbilder fra norske hjem.

Stue

Kjøkken

Soverom

Boligartikler

Nyttig informasjon, råd og inspirasjon for deg som er opptatt av bolig.

Aktuelt

Proaktiv Oslo; - Vi anbefaler de som skal selge etter ferien å komme i gang tidlig med prosessen

En salgsprosess har mange steg og kan oppleves både stressende og tidkrevende. Vi tenker at det skal være enkelt å selge bolig - for ...

Les mer

Aktuelt

Vi opplever høy etterspørsel i Fana - denne eneboligen i Klokkarlia ble solgt til en svært god pris

Når en bolig skal selges må alle steg i prosessen kvalitetssikres - ellers kan du ikke regne med å sitte igjen med det beste ...

Les mer

Aktuelt

Disse to er Proaktiv Bodø - klare for å levere høy kvalitet

Vårt hittil nordligste kontor er åpnet og det er noen svært dyktige meglere som både nye og tidligere kunder kan glede seg til å ...

Les mer

Se alle våre artikler